Affärsidé och vision

Affärsidé

Masmästaren ska verka långsiktigt och äga centrala fastigheter i städer belägna i mellersta Sverige med förväntad framtida tillväxt. Fastigheterna ska brukas inom segmenten bostäder, kontor, butiker och hotell och förvaltas miljövänligt och med god service. Ägarna finansierar verksamheten genom att reinvestera vinster och kassaflöden. Reinvestering i bolagets utveckling och konsolidering går före aktieutdelning. Masmästaren är värdedrivet och värdet av bolaget ska öka genom att vi ska

  • vara lyhörda för hyres- och fastig­hets­marknadens önskemål och anpassa förvaltningen till dessa önskemål.
  • bedriva effektiv förvaltning och idérik utveckling av fastigheterna.
  • förvärva, avyttra och investera i fastig­heter för att höja beståndets värde
  • ha ett engagerat ledarskap.
  • utveckla strukturkapitalet genom att investera i modern digital teknik och utbilda medarbetarna till att ligga i framkant.

Vision

Masmästaren ska vara det självklara alternativet som hyresvärd, både för privatpersoner och för företag. Till privatpersoner erbjuder vi säkra bostäder i centrala lägen med god service och till företag erbjuder vi säkra och flexibla affärslokaler i bästa lägen med god service. Hyresgäster som av olika skäl valt att lämna oss ska längta tillbaka till att åter bli hyresgäst hos Masmästaren.

Masmästaren Fastigheter AB

Postadress:
Box 1005
791 10 Falun

Besöksadress:
Åsgatan 30
791 70 Falun