Om Masmästaren

Masmästaren Fastigheter AB bildades i december 2001 då bolaget förvärvade fastigheter i Falun och Borlänge från det börsnoterade Fastighets AB Tornet. Vid förvärvet ingick 24 fastigheter i centrala Falun och Borlänge. Verksamheten har under 2002–2017 kännetecknats av stor aktivitet och med stora förvärv i Falun och Borlänge samt på orterna Uppsala, Västerås och Nacka. Masmästaren äger efter dessa förändringar 64 fastigheter och personalen uppgår till 20 medarbetare i fastighetsförvaltningen. Där­utöver finns 49 medarbetare anställda i Skepparholmen som bedriver hotell- och konferensverksamhet och Slotts­valvet som bedriver skogsförvaltning. Skepparholmen förvärvades 2006 och Slotts­valvet förvärvades under 2013.

Masmästaren är Dalarnas största privata hyres­värd och företaget profilerar sig som en lokalt förankrad hyresvärd med stor bredd i hyresutbudet. Basen för verksamheten är Falun/Borlängeregionen, men det hindrar inte att Masmästaren breddar sig och äger fastigheter på andra orter som Västerås, Uppsala och Nacka. Genom sitt breda utbud av lägenheter och lokaler där Masmästaren verkar, kan företaget möta de krav och önskemål som både befintliga och presumtiva hyresgäster kan tänkas ställa. Närhet och kunskap om de lokala marknaderna ger korta och enkla beslutsvägar i mötet med hyresgästen. En nog så viktig konkurrensfördel. Ambitionerna när det gäller fastigheternas underhåll och vår servicekvalitet är högt ställda. Finansiering av verksamheten har placerats i de större affärsbankernas lokala bankkontor och vi är idag den lokalt största och viktigaste kunden i några av affärsbankerna. Förtroendet för Masmästaren har stor del i bolagets framgångsrika utveckling. Styrelseledamöterna äger samtliga aktier i Masmästaren och ledningen av bolaget regleras genom ett aktieägaravtal som löper till utgången av 2050.

Soliditet

Årets resultat

Belåningsgrad fastigheter

Hyresintäkter och ekonomisk uthyrningsgrad

Avkastning eget kapital

Driftöverskott och direktavkastning

Avkastning totalt kapital samt totalavkastning

Uthyrbar area fastigheter

Marknadsvärde fastigheter

Substansvärde

Masmästaren Fastigheter AB

Postadress:
Box 1005
791 10 Falun

Besöksadress:
Åsgatan 30
791 70 Falun