Västerås

Allmänt

Västerås har länge varit landets sjätte största stad, men förlorade under 2017 kampen med grannen Örebro om den platsen.

Västerås begränsas av en arbetslöshet som är högre än rikets genomsnitt, även om den sjunkit något de senaste åren.

Näringslivet mår relativt bra i Västerås, som trots några stora varsel hos viktiga företag ser framtiden an med tillförsikt.

Den mesta utvecklingen kretsar kring resecentrum. Klövern planerar här för ett historiskt unikt kontorsprojekt, det första sedan Skrapan byggdes. Målet är att knyta ihop stadskärnan med attraktiva boenden vid Mälaren.

Befolkning

Den starka befolkningsutvecklingen ger underlag för det ökande bostadsbyggandet av flerbostadshus. Vid utgången av 2017 bodde cirka 150 000 personer i Västerås kommun. Årligen har Västerås växt med 1–1,5 procent de senaste tio åren.

Hyresmarknader

Kontorsmarknaden har stärkts de senaste åren, mest tack vare ett mycket litet tillskott via aktuella projekt eller nyproduktioner. Något som lett till det ovan nämnda kontorsprojektet vid resecentrum. Handeln i Västerås har länge haft det tufft. Stora förflyttningar av handelsströmmar klingar av och handeln har funnit en bättre stabilitet i det nya affärsklimat som vuxit fram.

Västerås centrum skall rymma boende, service och kultur istället för handel.

Bostadsefterfrågan är mycket god med en bristsituation, främst i de centrala delarna av staden.

Hög hyra för kontor i de mest efterfrågade lägena är normalt 1 400–1 600 kronor per kvadratmeter. Topphyror för kontor ligger på cirka 1 600–1 800 kronor per kvadratmeter.

Bostäder har topphyror på cirka 1 800 kronor per kvadratmeter för helt nybyggda lägenheter. I det äldre beståndet är bostadshyrorna låga. Lägenheter byggda innan 1986 har hyresnivåer mellan cirka 900–1 050 kronor per kvadratmeter.

Trots den stora nyproduktionen förväntas vakansgraden på bostadsmarknaden vara fortsatt låg, tack vare befolknings­ökningen i kommunen.

Fastighetsmarknaden

Aktiviteten på Västerås fastighetsmarknad är sedan några år relativt hög i ett nationellt perspektiv. Detta gäller såväl flerbostadshus som andra kommersiella fastigheter. Flera stora handelsfastigheter har de senaste åren bytt ägare.

Hyresnivåer i Västerås

Masmästaren Fastigheter AB

Postadress:
Box 1005
791 10 Falun

Besöksadress:
Åsgatan 30
791 70 Falun