Skepparholmen spa och konferens

Förvaltningsberättelse

Skepparholmen AB är ett helägt dotterbolag till Masmästaren Fastigheter AB, org nr 556613-5421, med säte i Falun kommun, Dalarnas län.

Verksamheten omfattar hotell, konferens & spa till kunder inom framförallt region Storstockholm. Dominerande kundkategori är offentlig sektor samt medelstora och stora företag inom tillverkningsindustri, utbildning, bank, IT och konsultverksamhet.

Konferensverksamheten utgjorde 65 procent (65), privatgäster med spa 32 procent (32), träning 2 procent (2) och uthyrning av Kvarnsjövillan 1 procent (1) av omsättning under år 2017 .

Endast 20 minuter från Stockholm city finns enastående förutsättningar för att skapa en naturnära vistelse som stärker kropp och själ. Skepparholmen har genomgående en ljussättning och inredning i skandinavisk anda inspirerat av naturen och de fyra årstiderna. Skepparholmen Nacka har 50 års erfarenhet av att anordna utbildningar, möten och konferenser – stora som små.

Skepparholmen har klarat sig bra under år 2017 och slog återigen omsättnings- och resultatrekord. Detta i en situation med kraftigt ökat utbud i Stockholm. Enligt Visita fanns det i november 1 700 fler hotellrum att hyra ut i Stockholm jämfört med november 2016, vilket är en ökning med 8 procent. Efterfrågan ökade under samma period med runt 4–5 procent.

Skepparholmens omsättning ökade med 3,9 Msek eller 6,4 procent år 2017 jämfört med år 2016. Öknin­gen skedde i både konferens- som privatsegmenten.

Enligt Arbetsförmedlingens rapport ”Var finns jobben, en prognos för 2018 och fem år framåt”, är bristen på utbildad personal inom besöksnäringen fortsatt stor, och har dessutom spridit sig till fler yrkeskategorier än kockar. Bristindex i rapporten bygger på uppgifter som samlats in från landets arbetsförmedlare, som ger en bild av läget. Kock är fortsatt ett stort bristyrke, men nu även serveringspersonal. Skepparholmen har starkt påverkats av arbetskraftsbristen under året, som är särskilt stor i Stockholmsområdet. Inom såväl kök som restaurang har vi sett större problem än tidigare att rekrytera. Vi påverkas också i rekryteringen av personal av den bristande turtätheten i busstrafiken till och från Skepparholmen.

Väsentliga händelser under 2017

Skepparholmen arbetar efter devisen att en vistelse hos oss ska präglas av att vara härlig, hållbar och omtänksam. Vi hade medarbetarkonferens i oktober och talade om omtanke och mångfald. 44 procent av våra medarbetare är födda utomlands från olika länder, främst i Asien, men även arabländerna och andra delar av Europa och Sydamerika. Tillsammans med Marie Ryd, doktor i medicinsk vetenskap, och representanter från Nacka Församling fick vi en dag för inspiration och givande gruppdiskussioner. Vilka otroliga möjligheter att kunna ta till vara på alla våra medarbetares kunskap och erfarenhet!

Skepparholmen renoverade 11 enkelrum och gjorde om ännu fler rum så att antalet bäddar ökade från 164 till 210. Stilen är ljust skandinavisk. Vi färdigställde vår nya spa-entré och vårt orangeri. Vi byggde också om vårt diskutrymme och bytte diskmaskin i vårt kök.

Vi utsågs av 1,6 & 2,6-miljoners klubben till Sveriges bästa spa-hotell ur hälsosynpunkt.

Masmästaren Fastigheter AB

Postadress:
Box 1005
791 10 Falun

Besöksadress:
Åsgatan 30
791 70 Falun