Falun

Allmänt

Sedan några år tillbaka andas Falun en viss optimism, med ökande befolkning och arbetslöshet under riksgenomsnittet.

Den största fastighetsägaren i Falun är det kommunalt ägda bostadsbolaget Kopparstaden. Bland övriga fastighets­ägare märks förutom Masmästaren, även Diös, Klövern, NP3 Fastigheter, Gruvstaden Förvaltning, Dalecarlia Fastigheter, Trumbäcken Fastigheter samt det nyetablerade Samhällsbyggnadsbolaget, SBB.

Befolkning

Befolkningsutvecklingen har sedan några år tagit god fart och uppgick 2017 till en ökning på över 600 personer. Prognosen för de kommande åren är en fortsatt befolkningsökning med knappa 300 personer per år. Falu kommun har som långsiktigt mål att befolkningen skall uppgå till 60 000 personer.

Hyresmarknader

Faluns befolkningsutveckling uppvisar rekordtillväxt efter många år med sämre siffror. Många efterfrågar ett centralt boende nära stadskärnan, varför befolkningsökningen har mötts med en relativt stor nyproduktion. Många av de nyproducerade bostäderna är enfamiljshus, men även bostadsrättsprojekt har sett dagens ljus i Falun. Hyreslägenheter byggs också, framförallt av det kommunala Kopparstaden. 2017 färdigställde Kopparstaden cirka 115 nya hyreslägenheter på Galgberget och med inflyttning 2018 byggs 87 nya lägenheter i kvarteret Teatern, alltså med ett mycket centralt läge i staden. Bolaget säger sig även vara berett att fortsätta satsa på nya projekt, delvis finansierade via riktade försäljningar ur befintligt bestånd.

Bostadshyror tillåts ju ej spegla utvecklingen på marknaden utan regleras genom årliga förhandlingar med Hyresgästfö­re­ningen. Förhandlingar som de senaste åren givit dåligt utfall med resultat som ej täcker ökningen av de förvaltningskostnader som finns i en fastighet.

Den nya förhandlingsordningen för bostadshyror har ej förändrat detta. Helt moderna bostäder uppförda efter 2010 har en normal hyra från 1 400 upp till den senaste nivån, 1 650 kronor per kvadratmeter.

Handeln är under stor omstrukturering i hela Sverige genom att e-handeln tar en allt större del av kakan. Även i Falun märks detta, där utvecklingen historiskt stått emot etablering av externa handelsområden. Falu centrum är också relativt livaktigt med ett väl fungerande utbud av service och handel. Utbudet av restaurang- och
caféverksamheter har ökat starkt de senaste fem åren. Hur handeln i Falun utvecklas i framtiden styrs mycket av den generella utvecklingen av våra handelsmönster. Idag pekar det på att centrala delar av orter av Faluns storlek får inrikta sig på att ge nära service åt fler centralt boende människor. I den mån sällanköpshandeln kan stå emot konkurrensen från e-handeln, har den valt att etablera sig i externa köpcentra.

Vakanser bland butiker finns, men är än så länge låga även i B-lägen. Hyrorna varierar mycket beroende på läge, storlek och bransch. 2 500 till 3 000 kronor per kvadratmeter är de högsta nivåerna inne i galleriorna. Utanför nämnda gallerior är nivåerna i B-lägen 900–1 600 kronor per kvadratmeter vanliga och i A-lägen 1 500–2 700.

Det finns god efterfrågan på centralt belägna kontor i Falun, med låga vakanser som följd. Hyrorna är trots det fortfarande relativt låga och förändras mycket långsamt. Hyresnivån för ej moderniserade kontor ligger inom intervallet 1 000–1 150 kronor per kvadratmeter. Nyrenoverade kontor hyrs ut till cirka 1 400–1 600 kronor per kvadratmeter, med toppnoteringar kring 2 100 kronor per kvadratmeter.

Fastighetsmarknaden

Liksom 2016, så gjordes några större affärer 2017 i Falun. SBB fortsatte sin expansion genom att förvärva Kopparstadens fastigheter i Bojsenburg. Förvärvet omfattade cirka 450 lägenheter. Försäljningen till SBB var en första del av en pågående försäljningsprocess där Kopparstaden har mandat att sälja 850 lägenheter. 2018 går processen vidare, då cirka 150 lägenheter i Korsnäs och Hosjö bjuds ut till försäljning.

Fastighetsmarknaden fortsätter således att vara livligare än på många år i Falun.

Hyresnivåer i Falun

Masmästaren Fastigheter AB

Postadress:
Box 1005
791 10 Falun

Besöksadress:
Åsgatan 30
791 70 Falun